Ấm tử sa. 

ẤM TỬ SA TÂY THI CÚC VÀNG

Giá 1.800.000₫

ẤM TỬ SA ĐÀI SEN

Giá 500.000₫

ẤM SỨ TRƯNG BÀY

Giá 1.800.000₫

ẤM TỬ SA DUNG THIÊN

Giá 1.000.000₫

ẤM TỬ SA CON DÊ

Giá 1.800.000₫

ẤM TỬ SA TÂY THI NÂU ĐEN

Giá 1.000.000₫

Ấm Tử Sa(đã qua sử dụng)

Giá 1.500.000₫

ẤM LỤC SA THỦY BÌNH

Giá 500.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

 
Hotline
0902 210 348