Mã giảm giá (Coupon): Nếu giá trị hàng trong giỏ hàng không đủ điều kiện sẽ không áp dụng được mã giảm giá.

MÃ GIẢM GIÁMỨC GIẢMĐIỀU KIỆN
CK2PGiảm 2% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 2 triệu đồng.
CK3PGiảm 3% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 5 triệu đồng.
CK4PGiảm 4% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 10 triệu đồng.
CK5PGiảm 5% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 20 triệu đồng.
CK6PGiảm 6% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 30 triệu đồng.
CK7PGiảm 7% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 40 triệu đồng.
CK8PGiảm 8% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 50 triệu đồng.
CK10PGiảm 10% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 70 triệu đồng.
CK15PGiảm 15% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 100 triệu đồng.
CK17PGiảm 17% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 150 triệu đồng.
CK20PGiảm 20% giá trị đơn hàng.Đơn hàng trên 200 triệu đồng.

Phí vận chuyển:

Miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng có giá trị từ 800.000đ.

Đơn hàng giá trị dưới 800.000đ phí vận chuyển là 35.000đ đối với khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh, 45.000đ đối với các tỉnh thành khác.